جنگجو

جنگجو

این مهارت به نیروهای پیاده شما اختصاص دارد و توانایی حمله و دفاع ایشان را بالا می برد همچنین تعدای از یگان ویژه های اقوام از این امتیاز بهره می برند که این اقوام در لیست زیر مشخص شده اند: -یگان ویژه عرب -یگان ویژه ژاپن -یگان ویژه مغول -یگان ویژه آلمان -یگان ویژه فرانک -یگان ویژه بلغار -یگان ویژه بریتانیا -یگان ویژه گوت

این مهارت چکونه کار می کند: 1- به دفاع امتیاز میدهد مثلا اگر سطح سلامت یک نیزه دار 40 باشد با مهارت استاد 40% یا 16 امتیاز دریافت کرده و در مجموع 56 می شود 2- به حمله امتیاز مییدهد مثلا اکر قدرت نیزه دار در مقابل سواره نظام 60 باشد با مهارت استاد 40% یا 24 امتیاز دریافت کرده به 84 می رسد

کارآموز:10% پیشرفته:25% استاد:40%

بازگشت به بالا