پیامها

پیام هایی که بازیکن دریافت کرده یا می فرستد انواع مختلفی دارد که به شرح ذیل می باشد

 • پیام های شخصی : که از سوی سایر بازیکنان به شخص بازیکن فرستاده می شود

 • پیام های مدیر : که وقتی به سطح جدیدی میرسید یا شوالیه ماموریتی را به اتمام می رساند یا پیغام های مربوط به گزینه های قابل پرداخت و سایر اطلاعات مهم بازی به شماا ارسال می شود بعضی از این پیامها قابل پاک کردن نیستند

 • گزارش نبرد ها : که اطلاعاتی در مورد نبردهایی که در آنها شرکت داشته اید به شما می دهد

 • بازار- قبیله - خاندان : پیامهایی که در صورت ازدواج فرزندان اخبار قبیله و پیشنهادات بازار دریافت می کنید

 • مارش ها : اخبار رسیدن مارش ها و مقادیر منابع رسیده

 • جاسوسی : اخبار جاسوسی

راه های ارسال پیام :

 • به منوی پیام ها رفته روی گزینه ترسال پیام جدید کلیک کنید
 • روی قلعه بازیکن کلیک کرده و گزینه ارسال پیام را انتخاب نمایید
 • در هنگام دیدن پروفایل یک بازیکن گزینه ارسال پیام را انتخاب نمایید

می توانید به چند بازیکن همزمانپیام بفرستید کافی است بین نام های آنها ; قرار دهیدیک بازیکن می تواند پیام ها را از راه های ذیل پاک نماید :

 • تک پیام :با کلیک روی دکمه پاک کردن
 • چندین پیام : با تیک کردن چک باکس و انتخاب گزینه پاک کردن انتخاب شده ها
 • تمام پیام های یک موضوع : گزینه پاک کردن همه را در انتهای صفحه انتخاب نمایید

بازگشت به بالا