معدن آهن

بالاترين مرحله : 30

اطلاعات

طلاچيز خوبي است اما ضعيف است. بسيارنرم و شکننده است و براي ساختن سلاح ها و زره ها بسيار سنگين مي باشد. پس فقط طلا کافي نيست. در معدن آهن همانندطلا کارگرهاي معدن سنگ معدن استخراج مي کنند و محافظان مراقب آنها هستند. سنگ معدن آهن تحت پروسه اي براي توليد سلاحها و زره ها قرار مي گيرد تا با آن ساخته شوند. ارتقا دادن معدن آهن درست مشابه معدن طلا انجام مي شود. توسط کندن عميق و به کارگيري کارگرهاي بيشتر. همانند معدن طلا به منابع زيادي نياز هست تا بشود تونل هاي جديد را محکم کرد. آهن از منابع بسيار مهم دربازي است و بدست آوردن آن آسان نيست. بنابراين تحت هيچ شرايطي از معدن آهن خودتان نگذريد.

هر سطح از ساختمان به 10 واحد از تعداد افراد موجود نياز دارد.

ساختمانهاي مورد نياز

هيج

منابع / زمان مورد نياز

سطحطلاآهنچوبغذاتولیدزمان تکمیل
1603555455500:02:35
2955587716000:04:06
312070110906600:05:10
4151881381137200:06:30
51901111741427900:08:12
62401402201808700:10:20
73021762772269600:13:01
838122234928510600:16:24
948028044036011700:20:40
1060535255445313100:26:03
1176244469857114600:32:49
1296056088072016700:41:21
131210706110990718600:52:07
1415258891398114321201:05:40
15192111211761144123601:22:44
16242114122219181626801:44:15
17305117792796228831002:11:21
18384422423523288334902:45:31
19484328254440363239703:28:33
20610335605594457745304:22:46
21769044857049576751505:31:06
22968956528882726759006:57:11
2312208712111191915667508:45:39
24153838973141011153777511:02:19
251938211306177671453788513:54:32
2624422142462238718316111217:31:30
2730772179502820723079116222:04:54
2838772226173554129079133327:49:22
2948853284974478236640152535:03:25
3061555359075642546166172544:10:18

نکته اطلاعات فوق بر اساس دینای 1x می باشد در درنیاهای سریع تر منابع مورد نیاز برای ساخت تغییر نمی کند اما زمان تکمیل فرق می کندبعنوان مثال اگر در یک دنیای 10x بازی میکنید زمانهای جدول فوق را بر 10 تقسیم نمایید منابع مورد نیاز همان است اما تولید هر مرحله را باید در عدد 10 ضرب کنید

بازگشت به بالا