گوت: یگان ویژه

اطلاعات

هر گارد مخصوص 0.5% به مهارت مدافع امتیاز می دهد.حداکثر امتیازی که می توان از گارد مخصوص دریافت کرد 40% است.

نوع یگان

یگان خاص

ساختمان های مورد نیاز

قصر (سطح 1)

مشخصات

فقط برای گوت ها قابل دسترس است.از مهارت مدافع و جنگجو امتیاز می گیرد

منابع
طلا: 150جمعیت: 10
آهن: 400زمان: 01:00:00
چوب: 150سرعت: 15
غذا: 150وزن حمل: 25

قدرت و سطح سلامت
قدرت در مقابل پیاده نظام: 400
قدرت در مقابل سواره نظام: 250
قدرت در مقابل کمانداران: 320
قدرت در مقابل ساختمان ها: 10
قدرت در مقابل محاصره: 320
سطح سلامت: 500
محدوده: 1

با رسیدن به قصر سطح 4 قابل ارتقاء است

سطح

طلا

آهن

چوب

غذا

زمان

درصد

1

15000

30000

15000

20000

10:00:00

50% به حمله

2

18750

31500

18750

25000

15:00:00

50% به سلامت

3

22500

45000

22500

30000

20:00:00

حداکثر امتیاز به مهارت مدافع 45%

بازگشت به بالا