تحصیلات

تحصیلات

قهرمان شما تحصیلات خود را در یکی از بهترین مدرسه ها در قرون وسطی کسب کرده که به او اجازه استفاده کسب دانش های جدیدی را نیز می دهد. به این معنی که قهرمان شما هرچه که انجام دهد برای او کسب تجربه می کند.

با این مهارت تجربه بیشتری هنگاه جنگ ها, ساخت نیرو ها , ارتقا نیرو ها و یا ساختن ساختمان ها به دست خواهید آورد.فرض کنید شما یک سطح مزرعه را بالا ببرید که هزینه همه منابع مورد نیاز 2115 است پس شما باید 2115 امتیاز تجربه بگیرید اما با داشتن سطح پیشرفته این مهارت شما 10% امتیاز بیشتر بدست خواهید آورد

کارآموز - 5%پیشرفته - 10%استاد - 20%

بازگشت به بالا