مزرعه

مزارع

مزارع شما اجازه نخواهد تا جمعیت شما از گرسنگی بمیرند. اگر شما می خواهید تا یک ارتش قدرتمند و بزرگ برای شکست دشمنان داشته باشید به غذای زیادی نیازمند خواهید بود. مزارع بیشتری بساز تا درآمد شما از آنها افزایش یابد.

حداکثر سطح: 30

ساختمان های مورد نیاز:

هیچ

منابع مورد نیاز / زمان:

سطحطلاآهنچوبغذادرآمدزمان
1555035705500:02:33
28779551116000:04:02
3110100701406700:05:06
4138126881767200:06:25
51741581112227900:08:05
62202001402808700:10:12
72772521763529600:12:51
834931722244410600:16:11
944040028056011700:20:24
1055450435270513100:25:43
1169863544488914600:32:24
12880800560112016700:40:49
1311091008706141218600:51:26
1413981271889177921201:04:49
15176116011121224223601:21:40
16221920171412282526801:42:54
17279625421779355931002:09:40
18352332032242448534902:43:23
19444040362825565139703:25:51
20559450863560712045304:19:23
21704964084485897151505:26:49
228882807456521130459006:51:48
23111911017471211424367508:38:52
24141011281989731794677510:53:46
251776716152113062261388513:43:45
2622387203511424628492101217:17:56
2728207256431795035900116221:47:48
2835541323102261745234133327:27:50
2944782407112849756995152534:36:16
3056425512963590771814172543:36:06

نکته اطلاعات فوق بر اساس دینای 1x می باشد در درنیاهای سریع تر منابع مورد نیاز برای ساخت تغییر نمی کند اما زمان تکمیل فرق می کندبعنوان مثال اگر در یک دنیای 10x بازی میکنید زمانهای جدول فوق را بر 10 تقسیم نمایید منابع مورد نیاز همان است اما تولید هر مرحله را باید در عدد 10 ضرب کنید

بازگشت به بالا