مدافع

مدافع

با این مهارت، عبارت " بهترین دفاع حمله است" کاملاً درست می باشد. با تقویت سربازانتان از نظر فیزیکی و استحکام زره های آنها برای امنیت بهتر آنها شما را قادر می سازد تا بدون صدمه خوردن زیاد ضربه های پیاپی وارد کنید. این مهارت قدرت دشمن را با یک درصد مشخصی بسته به سطح مهارت - کارآموز، پیشرفته و استاد - پایین می آورد.

به سطح سلامت یگان های شما امتیاز می دهد.کارآموز - 10%پیشرفته - 15%استاد - 30%

بازگشت به بالا