نگاه کلی به ساختمانها

اطلاعات کلی

شما می توانید جمعیت معادن یا آهنگری را برای شتاب دادن به کار آنها و بازدهی بیشتر , زیاد کنید.برای این کار روی ساختمان مورد نظر کلیک کرده و جمعیت را تغییر دهید.کارگران بیشتر در ساختمانها - منابع بیشتری را برای شما جمع آوری خواهند کرد.چنانچه شما جمعیت اضافی دارید اما نمی توانید جمعیت بیشتری را در معادن به کار گیرید , باید سطح بعدی معدن را بسازید.هر ساختمانی تا حد خاصی قابلیت ارتقا دارد و بعد از آن امکان ساخت سطوح بالاتر را نخواهید داشت.

نکته: هر سطح از ساختمان ها به تعداد 10 جمعیت به جمعیت اشغال شده فعلی قلعه شما اضافه می کند.منابع و مزرعه شما جمعیت بیشتری اشغال خواهند کرد.بنابراین هنگام ساخت هر ساختمانی به جمعیت خود نیز توجه داشته باشید.

معدن طلا

این ساختمان به شما امکان جمع آوری طلا را می دهد.این ساختمان به هیچ پیش نیازی برای ساخت نیاز ندارد.

ساخت سطوح بیشتر معدن طلا امکان جمع آوری طلای بیشتری را به شما می دهد.

معدن آهن

این ساختمان به شما امکان جمع آوری آهن را می دهد.این ساختمان به هیچ پیش نیازی برای ساخت نیاز ندارد.

ساخت سطوح بیشتر معدن آهن امکان جمع آوری آهن بیشتری را به شما می دهد.

چوب بری

این ساختمان به شما امکان جمع آوری چوب را می دهد.این ساختمان به هیچ پیش نیازی برای ساخت نیاز ندارد.

ساخت سطوح بیشتر چوب بری امکان جمع آوری چوب بیشتری را به شما می دهد.

مزرعه

این ساختمان به شما امکان جمع آوری غذا را می دهد.این ساختمان به هیچ پیش نیازی برای ساخت نیاز ندارد.

ساخت سطوح بیشتر مزرعه امکان جمع آوری غذای بیشتری را به شما می دهد.

خانه ها

خانه ها تعداد جمعیتی که می توانید در قلعه داشته باشید را افزایش می دهد.این ساختمان به هیچ پیش نیازی احتیاج ندارد.

سرباز خانه

این ساختمان به شما امکان سخت یگان های جنگی پیاده و کماندار را می دهد.در سرباز خانه شما می توانید نیزه دار, تبر زن, گرزدار, شمشیر زن, کماندار با کمان کوتاه, کماندار با کمان بلند و کماندار با کمان صلیبی آموزش دهید.برای ساخت سرباز خانه شما باید آهنگری (سطح 2) و بازار (سطح 3) داشته باشید.

ساخت سربازخانه در سطوح بالاتر امکان ساخت نیروهای جدیدتر و آموزش سریعتر سربازها را به شما می دهد.

اصطبل

این ساختمان به شما امکان ساخت یگان های جنگی سواره نظام را می دهد.در اصطبل می توانید جاسوس, سواره نظام سبک, سواره نظام سنگین و سواره نظام کماندار را آموزش دهید.این ساختمان به سربازخانه (سطح 5) و آهنگری (سطح 5) نیاز دارد.

ساخت سطوح بالاتر اصطبل امکان ساخت یگان های جدید و آموزش سریعتر نیروها را به شما می دهد.

کارگاه

این ساختمان به شما اجازه ساخت کارگاه را می دهد.در کارگاه شما می توانید دژکوب , بالیستیک , منجنیق و منجنیق قلعه کوش بسازید.کارگاه نیاز به آهنگری(سطح 10) دارد.

ساخت سطوح بالاتر کارگاه امکان ساخت ماشین های جدید و آموزش سریعتر مشاین های محاصره را به شما می دهد.

بازار

این ساختمان به شما امکان ارسال منابع به دیگر بازیکنان , ارسال پیشنهاد معامله در بازار و تعویض منابع با دیگر بازیکنان و همچنین امکان معامله منابع در بازار داخلی را به شما میدهد.بازار نیاز به هیچ ساختمانی برای ساخت ندارد.

ساخت سطوح بالاتر بازار تعداد تاجران شما را بیشتر می کند و می توانید منابع بیشتری را جا به جا کنید.هر چه سطح بازار شما بالاتر باشد , معاملات دربازار داخلیبا ضرر کمتری انجام خواهد شد.

آهنگری

این ساختمان امکان ارتقاء یگانها ( افزایش قدرت حمله به پیاده نظام, افزایش قدرت حمله به سواره نظام, و افزایش سطح سلامتی) را به شما می دهد.آهنگری به هیچ ساختمانی برای ساخت نیاز ندارد.

ساخت سطوح بالاتر آهنگری امکان افزایش کارگران بیشتر در آهنگری و تمام کردن سریعتر ارتقاء ها را به شما می دهد.

درمانگاه

درمانگاه امکان درمان نیروهای مجروح شده بر اثر جنگ ها را به شما می دهد.برای ساخت درمانگاه نیاز به خانه(سطح 10) و آهنگری(سطح 15) دارید.

دیوار

با ساخت دیوار قلعه شما در مقابل حملات دشمنان مقاوم تر خواهد بود.برای ساخت دیوار نیاز به سربازخانه (سطح 1) دارید.

قصر

در قصر است که شما نجیب زاده ها را برای تسخیر قلعه های دشمنان آموزش می دهید.همچنین در قصر می توانید یگان خاص هر قوم را آموزش دهید.برای ساخت قصر نیاز به سرباز خانه(سطح 20) , آهنگری (سطح 17) , درمانگاه (سطح 5) و اصطبل (سطح 15) دارید.

هر چه سطح قصر بالاتر باشد ساخت نجیب زاده و یگان های خاص سریعتر انجام خواهد شد.همچنین قلعه های سطوح بالاتر امکان تسخیر قلعه شما توسط دشمنان را سخت تر میکند.قصر در سطوح بالاتر امکان تسخیر قلعه های بیشتری را برای امپراطوری شما میسر می کند.

پناه گاه

هنگامی که به شما حمله می شود قسمتی از منابعی که در انبارهای شماست به پناهگاه ها منتقل می شود تا از دسترس غارتگران دور باشد.برای ساخت پناهگاه به هیچ ساختمانی احتیاج ندارید.

هر چه سطح پناه گاه بالاتر باشد , منابع بیشتری را در خود پنهان خواهد کرد.

انبارها

هر چه سطح انبار های شما بیشتر باشد می توانید منابع بیشتری را نگه داری کنید.شما با ظرفیت 500 از هر منبع کار خود را آغاز می کنید و با ساخت انبار این مقدار افزایش خواهد یافت.اگر منابعی بیشتر از ظرفیت انبارها به قلعه وارد شوند به دور ریخته خواهند شد.

انبار نیاز به هیچ ساختمان دیگری برای ساخت ندارد.

کاروانسرا

کاروانسرا از همان ابتدا در قلعه وجود دارد-کاروانسرا نه نیاز به ساختن دارد و نه نیاز به ارتقاء

وقتی روی کاروانسرا کلیک می کنید میتوانید به وسیله نوار سطح کاروانسرا را به صفر تا 3 کم یا زیاد کنید.

سطح اول 7% از غذا, سطح دوم 10% و سطح سوم 15% از غذایی که در قلعه های جمع آوری می شود را مصرف میکند.

هر چه سطح کاروانسرا بالاتر باشد شما می توانید مارشهای حمله یا پشتیبانی بیشتری را ارسال کنید.

برجبرج می تواند بخشی از نیروهای شما را در درون خود پنهان سازد و ظرفیت آن با افزایش سظح آن بالا می رود برای ساخت آن ساختمان پیش نیازی ندارید

بازگشت به بالا