Προεπισκόπηση Κτιρίων

Κάθε κτίριο έχει μέγιστο επίπεδο ανάπτυξης. Μόλις το φτάσεις, θα λάβεις ανάλογο μήνυμα.

Χρυσορυχείο

Αυτό το κτήριο σας επιτρέπει να παράγεται τον πόρο: Χρυσό. Δεν απαιτεί άλλα κτήρια. Η οικοδόμηση των πιο υψηλών επιπέδων του χρυσορυχείου αυξάνει την παραγωγή χρυσού σας.

Ορυχείο σιδήρου

Αυτό το κτήριο σας επιτρέπει να παράγεται τον πόρο: Σίδηρο. Δεν απαιτεί άλλα κτήρια. Η οικοδόμηση των πιο υψηλών επιπέδων του σιδηρορυχείου αυξάνει την παραγωγή σιδήρου σας.

Ξυλουργείο

Αυτό το κτήριο σας επιτρέπει να παράγεται τον πόρο: Ξύλο. Δεν απαιτεί άλλα κτήρια. Η οικοδόμηση των πιο υψηλών επιπέδων του ξυλουργείου αυξάνει την παραγωγή ξυλείας σας.

Αγρόκτημα

Αυτό το κτήριο σας επιτρέπει να παράγεται τον πόρο: Τρόφιμα. Δεν απαιτεί άλλα κτήρια. Η οικοδόμηση των πιο υψηλών επιπέδων του αγροκτήματος αυξάνει την παραγωγή τροφίμων σας.

Κατοικίες

Οι κατοικίες αυξάνουν τον αριθμό του πληθυσμού που μπορείτε να έχετε στο κάστρο σας. Δεν απαιτεί άλλα κτήρια.

Στρατώνας

Αυτό το κτήριο σας επιτρέπει να εκπαιδεύεται τις μονάδες του πεζικού και ιππικού σας. Στον στρατώνα μπορείτε να εκπαιδεύσετε: Δορατοφόρο, Ξιφομάχο, Τσεκουρομάχο, Ροπαλοφόρο, τοξόβόλο, βαρύ τοξοβόλο , βαλλίστροφόρο. Απαιτεί το σιδηρουργείο στο επίπεδο (1) και την αγορά στο επίπεδο (2) τουλάχιστον. Η οικοδόμηση του πιο υψηλού επιπέδου του στρατώνα επιτρέπει σε σας να εκπαιδεύσετε νέες μονάδες πεζικού μειώνοντας ταυτόχρονα και τον χρόνο της εκπαίδευσης.

Στάβλος

Αυτό το κτήριο σας επιτρέπει να εκπαιδεύσετε τις έφιππες μονάδες του στρατού σας . Στον στάβλο μπορείτε να εκπαιδεύσετε: Ανιχνευτές, ελαφρύ ιππικό, βαρύ ιππικό, έφιππους τοξότες. Απαιτεί: στρατώνα στο επίπεδο (5) και σιδηρουργείο στο επίπεδο (5) τουλάχιστον. Η οικοδόμηση του πιο υψηλού επιπέδου του στάβλου σας επιτρέπει να εκπαιδεύσετε τις νέες μονάδες ιππικού μειώνοντας ταυτόχρονα και τον χρόνο της εκπαίδευσης.

Εργαστήριο

Αυτό το κτήριο σας επιτρέπει να κατασκευάσετε πολιορκητικές μηχανές. Στο εργαστήριο μπορείτε να κατασκευάσετε:Κριό, Βαλλίστρα, καταπέλτης, Καταπέλτη μεγάλης αποστάσεως . Απαιτεί σιδηρουργείο στο επίπεδο (10). Η οικοδόμηση πιο υψηλού επιπέδου του εργαστηρίου σας επιτρέπει να κατασκευάσετε τις νέες πολιορκητικές μηχανές μειώνοντας ταυτόχρονα και τον χρόνο κατασκευής τους .

Αγορά

Αυτό το κτήριο σας επιτρέπει να στέλνετε πόρους σε άλλους παίκτες, για να κάνετε προσφορές για την ανταλλαγή των πόρων ή για να δεχθείτε τις προσφορές άλλων παικτών . Δεν απαιτεί άλλα κτήρια. Η οικοδόμηση των πιο υψηλών επιπέδων της αγοράς αυξάνει τον αριθμό των εμπόρων σε αυτή, επομένως και την ποσότητα των πόρων με τους οποίους μπορείτε να κάνετε εμπόριο.

Σιδηρουργείο

Αυτό το κτήριο σας επιτρέπει να βελτιώνετε τα χαρακτηριστικά των στρατιωτών σας (επίθεση ενάντια σε πεζικό, επίθεση ενάντια σε ιππικό, αντοχή). Δεν απαιτεί άλλα κτήρια. Η οικοδόμηση των πιο υψηλών επιπέδων του σιδηρουργείου μικραίνει το χρόνο που παίρνει μια βελτίωση για να τελειώσει.

Θεραπευτήριο

Αυτό το κτήριο σας επιτρέπει "να αναβιώνετε" ένα μέρος των μονάδων που χάνονται στη μάχη. Απαιτεί το επίπεδο κατοικιών (10) και το επίπεδο σιδηρουργείου (15). Η οικοδόμηση των πιο υψηλών επιπέδων αυτού του κτηρίου αυξάνει τις πιθανότητές σας για αναβίωση μεγαλυτέρου αριθμού μονάδων.

Τείχος

Αυτό το κτήριο αυξάνει την άμυνα του κάστρου σας. Η οικοδόμηση ενός τοίχου απαιτεί Στρατώνα στο επίπεδο (1).

Διοικητήριο

Εδώ εκπαιδεύετε τους αριστοκράτες, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για να καταλάβουν τα εχθρικά κάστρα. Εκτός από τους αριστοκράτες, το διοικητήριο εκπαιδεύει την ειδική μονάδα στρατιωτών κάθε λαού. Απαιτεί το επίπεδο στρατώνα(20), το σιδηρουργείο στο επίπεδο (17), κατοικίες στο επίπεδο (25) και το στάβλο στο επίπεδο(15). Η οικοδόμηση του πιο υψηλού επιπέδου του διοικητηρίου σας επιτρέπει να εκπαιδεύετε τους αριστοκράτες και τις ειδικές μονάδες λαών σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα.

Καταφύγιο

Αυτό το κτήριο σας επιτρέπει να κρύψετε τους πόρους που έχετε παράγει όταν δεχόσαστε επίθεση από έναν εχθρό. Δεν απαιτεί άλλα κτήρια. Η οικοδόμηση του πιο υψηλού επιπέδου του καταφυγίου σας επιτρέπει να κρύβετε περισσότερους πόρους.

Αποθήκη

Με κάθε ανώτερο επίπεδο της αποθήκης των εμπορευμάτων η χωρητικότητα της αυξάνει και εσείς μπορείτε να αποθηκεύσετε περισσότερους πόρους. Αρχίζετε με μια μέγιστη χωρητικότητα 500 από κάθε πόρο και η κάθε περαιτέρω ανάπτυξη της αποθήκης αυξάνει και την χωρητικότητα της. Δεν απαιτεί άλλα κτήρια

Κάστρο

Έχει τις ακόλουθες επιλογές:Καθορίζει το μέγιστο αριθμό πορειων που έχετε.Ανακτάτε στρατό που χάσατε μετα απο μάχηΜπορείτε να προσλάβετε ιππότη επιπέδου 10 αν δεν έχετε το μέγιστο αριθμό ιπποτών στο λογαριασμό σας.Δίνει πόντους στην φυλή σας, αν είστε μέλος μιας. Το Κάστρο 1ου επιπέδου δεν απαιτεί κτίρια, αλλά σε μεγαλύτερα επίπεδα απαιτεί επίπεδα Τείχους, Αγοράς και Σιδηρουργείου. ΠύργοςΔινει την δυνατότητα κρύψετε μέρος του στρατού σας ακόμα και οταν κάποιος σας επιτίθεται. Η χωρητικότητα εξαρτάται απτο επίπεδο. Ο αριθμός και το είδος των μονάδων εξαρτάται απο εσάς.Δεν απαιτεί άλλα κτήρια.

Επιστροφή στην Κορυφή