Σιδηρουργείο

Τώρα μπορείτε να έχετε ισχυρότερες πανοπλίες, κοφτερότερες λεπίδες κλπ. Το σιδηρουργείο μπορεί να αναβαθμίσει διαφόρους τύπους μονάδων, αυξάνοντας την επίθεση και την άμυνα αυτών. Κάθε νέο επίπεδο του σιδηρουργείου θα συντομεύει την διάρκεια της αναβάθμισης. Περισσότεροι εργάτες στο σιδηρουργείο θα επιταχύνει τις αναβαθμίσεις. Αν έχετε ελεύθερο πληθυσμό αλλά δε μπορείτε να στείλετε εργάτες, σημαίνει οτι πρέπει να αναβαθμίσετε το σιδηρουργείο.

Ιππικό:

Αναβάθμιση κάθε επιπέδου:

  • Επίθεση σε όλες τις μονάδες: +10%
  • Ζωή: +10%

Μηχανές:

Αναβάθμιση κάθε επιπέδου:

  • Επίθεση σε όλες τις μονάδες: +15%
  • Ζωή: +5%

Τοξότες:

Αναβάθμιση κάθε επιπέδου:

  • Επίθεση σε όλες τις μονάδες: +5%
  • Ζωή: +10%

Πεζικό:

Αναβάθμιση κάθε επιπέδου:

  • Επίθεση σε όλες τις μονάδες: +10%
  • Ζωή: +10%

Σημείωση: Οι αναβαθμίσεις μπορούν να φτάσουν μέχρι το επίπεδο του σιδηρουργείου.

Παράδειγμα: Αν έχεις Σιδηρουργείο επιπέδου 4, μπορείς να φτάσεις τις μονάδες σου μέχρι το επίπεδο 4.

Μεγιστο επίπεδο: 20

Επιστροφή στην Κορυφή