Διοικητήριο

Κάθε έθνος έχει την δική του κουλτούρα και τις δικές του παραδόσεις που είναι διαφορετικές για κάθε ένα από αυτά. Το Διοικητήριο αντιπροσωπεύει το κάθε ένα με ένα ιδιαίτερο τρόπο. Το κτήριο είναι ιδιαίτερα διαφορετικό για κάθε έθνος. Εκεί εκπαιδεύονται οι αριστοκράτες ( Εάν βρίσκονται σε μία επίθεση η οποία είναι επιτυχημένη, μπορούν να κατεβάσουν την πίστη, η οποία αν πέσει στο μηδέν κατακτάτε το κάστρο , αν δεν είναι πρωτεύουσα).

Στο Διοικητήριο δεν εκπαιδεύονται μόνο οι αριστοκράτες, αλλά και οι ειδικές μονάδες , που διαφέρουν από έθνος σε έθνος, οι οποίες παίζουν σημαντικό ρόλο στις μάχες. Γιαυτό ακριβώς το Διοικητήριο είναι τόσο σημαντικό κτήριο.

Οι αριστοκράτες έχουν 10 επίπεδα αναβάθμισης σε επίθεση και άμυνα. Κάθε επίπεδο άμυνας δίνει 10% μπόνους στη ζωή και κάθε επίπεδο επίθεσης δίνει 10% μπόνους στα επιθετικά στατιστικά.

Ο Πίνακας δείχνει τις ειδικές μονάδες και τα μπονους τους:

Μονάδα

Bonus

Falcata Rider

Αυξάνει τον αριθμό κλεμμένων μονάδων σε 800

Mujahideen

Αυξάνει το μέγιστο της δεξιότητας Τύχη στο 22%

Drummer

Αυξάνει το μέγιστο της δεξιότητας Ηγεσία στο 45%

Battle Axeman

Αυξάνει το μέγιστο της δεξιότητας Πολεμιστής στο 60%

Teutonic Knight

Αυξάνει το μέγιστο της δεξιότητας Πολεμιστής στο 60%

Huskarle

Αυξάνει το μέγιστο της δεξιότητας Αμυντικός 45%

Chengiz Khan Guard

Αυξάνει το μέγιστο της δεξιότητας Κατασκοπεία στο 190%

Siege Tower

Αυξάνει το μέγιστο της δεξιότητας Πολιορκία στο 45%

War Lord

Αυξάνει το μέγιστο της δεξιότητας Ιππέας στο 60%

Monk

Αυξάνει το μέγιστο της δεξιότητας Εκπαίδευση στο 35%

Tangra priest

Αυξάνει το μέγιστο της δεξιότητας Θεραπεία στο 22%

Kamangir

Αυξάνει το μέγιστο της δεξιότητας Θεραπεία στο 80%

Mέγιστο επίπεδο: 4

Απαιτούμενα κτήρια:

  • Στρατώνας (Επίπεδο 20)
  • Στάβλος (Επίπεδο 15)
  • Σιδηρουργείο (Επίπεδο 17)
  • Θεραπευτήριο (Επίπεδο 5)

Required resources / Time:

Level

Gold

Iron

Wood

Food

Maximum Castles

Time

1

55000

26400

38500

55000

2

24:00:00

2

88000

44000

60500

88000

4

38:06:08

3

220000

110000

99000

165000

8

48:00:32

4

400000

270000

210000

340000

11

54:00:00

Here are the pictures of the Order of each Nation:

Bulgarians

Byzantines

Franks

Germans

Goths

Lithuanians

Arabs

British

Japanese

Mongols

Russians

Persians

Επιστροφή στην Κορυφή