Ανιχνευτής

Αναπτύσσοντας αυτή τη δεξιότητα, οι μονάδες σου θα ταξιδεύουν πιο γρήγορα. Με κάθε επίπεδο, θα αυξάνεται η ταχύτητα όλο και περισσότερο. Στο μέγιστο, οι μονάδες σου θα ταξιδεύουν 2,5 φορές πιο γρήγορα απ οτι αρχικά.

Η ταχύτητα καθορίζει πόσο χρόνο χρειάζεται ο στρατός σου για να φτάσει στον προορισμό του.

Πως λειτουργεί:

Η ταχύτητα αυξάνεται με συγκεκριμένο ποσοστό.

Παράδειγμα: Η ταχύτητα των Ξιφομάχων είναι 15 λεπτά ανα τετράγωνο. Αν είσαι Επαγγελματίας, η ταχύτητα θα γίνει 6 λεπτά ανα τετράγωνο.Επηρεάζει όλες τις μονάδες σου.

  • Μαθητευόμενος: 30%
  • Πτυχιούχος: 80%
  • Επαγγελματίας: 150%

Επιστροφή στην Κορυφή