Ορυχεία Χάρτη

Τα ορυχεία χάρτη είναι τοποθεσίες όπου πόροι ή Νομίσματα είναι συγκεντρωμένοι. Εμφανίζονται στο χάρτη και εξαφανίζονται όταν μειώνονται. Όταν εμφανίζονται τα ορυχεία δεν είναι ιδιοκτησία κανενός. Γίνονται ιδιοκτησία οποιουδήποτε παίχτη κάνει επιτυχή επίθεση εναντίον τους.

Όταν ένας παίχτης κατέχει ένα ορυχείο χάρτη,λαμβάνει πόρους και Νομίσματα που παράγει το ορυχείο για εκείνον. Όταν μειώνονται οι πόροι και τα Νομίσματα στο ορυχείο χάρτη,εξαφανίζεται από το χάρτη. Τα ορυχεία χάρτη,εμφανίζονται λίγες μέρες μετά την έναρξη του γύρου. Όταν αυτό συμβαίνει δεν κατέχονται από κανέναν και ένας παίχτης θα πρέπει να κάνει μία επιτυχή επίθεση ώστε να το αποκτήσει. Μόλις αποκτήσετε ένα ορυχείο χάρτη,μπορείτε να το προστατέψετε μεταφέροντας στρατό στο ορυχείο είτε στέλνοντας πομπή υποστήριξης. Σημειώστε πως μπορείτε να υποστηρίξετε μόνο το δικό σας ορυχείο. Εάν ένα εχθρός συντρίψει τις άμυνες σας και/ή την υποστήριξή σας,τότε γίνεται εκείνος κάτοχος του ορυχείου.

Κάθε ορυχείο διαθέτει μία συγκεκριμένη ποσότητα πόρων και Νομισμάτων. Όποτε ένας παίχτης κατέχει ένα ορυχείο,εκείνο παράγει πόρους ή Νομίσματα σε ένα συγκεκριμένο ωριαίο ρυθμό. Κάθε μονάδα πόρων ή Νομισμάτων που παράγεται,αφαιρείται από τη συνολική ποσότητα των πόρων και Νομισμάτων που διαθέτει το ορυχείο. Όταν όλοι οι πόροι και τα Νομίσματα σε ένα ορυχείο,έχουν ελαττωθεί,εξαφανίζεται και όλα τα στρατεύματα που βρίσκονται επάνω του ή ταξιδεύουν προς αυτό,επιστρέφουν στο Κάστρο τους.


Οι παραγόμενοι πόροι ή τα Νομίσματα στο ορυχείο εμφανίζονται μία φορά κάθε μισή ώρα. Όποτε υπάρχουν έτοιμοι πόροι και Νομίσματα σε αναμονή σε ένα ορυχείο,ένας παίχτης μπορεί να τους λάβει ανά πάσα στιγμή και σε οποιοδήποτε Κάστρο. Τα ορυχεία κρατούν τη συγκομιδή τους για 3 ώρες. Αν δε λάβετε τους πόρους και συμπληρωθούν οι 3 ώρες, τα ορυχεία σταματούν να παράγουν μέχρι να ληφθούν οι πόροι.

Σημειώστε πως όταν ένα ορυχείο αλλάζει ιδιοκτήτη όλοι οι πόροι ή τα Νομίσματα,που είναι συγκεντρωμένοι και περιμένουν να ληφθούν,χάνονται.


Υπάρχουν 5 ειδών στρατόπεδα μισθοφόρων: Για πεζικό, ιππικό, τοξότες, μηχανές και είδικές μονάδες (όχι αριστοκράτες). Κάθε ορυχείο παράγει τυχαία μονάδα ανάλογα με την κατηγορία του. Πχ ενα στρατόπεδο πεζικού μπορεί να παράγει Ξιφομάχους μόνο και όχι όλες τις μονάδες πεζικού.
Κάθε στρατόπεδο έχει ορισμένο αριθμό μονάδων. Όταν ο παίκτης το κατακτήσει, μπορεί να λάβει μονάδες στο ίδιο κόστος εκπαίδευσης με το κάστρο του. Όταν συγκεντρώσεις όλες τις μονάδες, το στρατόπεδο χάνεται και ο στρατός που ήταν σε αυτό ή ταξίδευε προς αυτό, επιστρέφει στο κάστρο.

Υπάρχει περιορισμός στον αριθμό ορυχείων χάρτη,που μπορεί ένας παίχτης να έχει στην κατοχή του σε συγκεκριμένο χρόνο. Ο περιορισμός αυτός εξαρτάται από τα επίπεδα των κτιρίων Κάστρου σε όλα τα κάστρα του παίχτη.

Εδώ είναι ένας πίνακας με τον αριθμό των ορυχείων που κάθε κτίριο Κάστρου επιτρέπει,σύμφωνα με το επίπεδό του: - Επίπεδα Κάστρου 1-2: υπάρχει δυνατότητα για 1 ορυχείο χάρτη - Επίπεδα Κάστρου 3-4: υπάρχει δυνατότητα για 2 ορυχεία χάρτη - Επίπεδα Κάστρου 5-6: υπάρχει δυνατότητα για 3 ορυχεία χάρτη - Επίπεδα Κάστρου 7-8: υπάρχει δυνατότητα για 4 ορυχεία χάρτη - Επίπεδα Κάστρου 9-10: υπάρχει δυνατότητα για 5 ορυχεία χάρτη.

Σημειώστε πως εάν έχετε παραπάνω από ένα Κάστρο,ο αριθμός των ορυχείων που επιτρέπει το καθένα αθροίζεται ώστε να συμπληρώνει το ανώτατο συνολικό.

Παράδειγμα:εάν έχετε 3 Κάστρα,ένα στο επίπεδο 2,ένα στο επίπεδο 5 και το τελευταίο στο επίπεδο 10.Αυτό σημαίνει πως σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα θα μπορείτε να κατέχετε 1 + 3 + 5 = 9 ορυχεία χάρτη συνολικά.

Μπορείτε να στείλετε εκστρατείες επίθεσης σε ορυχεία για να τα κατακτήσετε.

Μπορείτε επίσης να στείλετε πομπές μεταφοράς και υποστήριξης για να τα προστατέψετε. Τα ορυχεία χάρτη μπορούν να κατασκοπευτούν.

Επιστροφή στην Κορυφή