Επισκόπηση Δεξιοτήτων

Οι Δεξιότητες είναι πολύ σημαντικές στον κόσμο του Khan Wars. Κάθε μια δίνει και διαφορετικό μπόνους.

Υπάρχουν 13 Δεξιότητες:

 • Ηγεσία
 • Πολεμιστής
 • Τοξότης
 • Ιππέας
 • Αμυντικός
 • Ανιχνευτής
 • Οικονομία
 • Θεραπευτής
 • Πολιορκία
 • Τύχη
 • Εκπαίδευση (γνώση)
 • Στρατόπεδα
 • Κατακτητής

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τα ξεχωριστά θέματα για κάθε Δεξιότητα.

Κάθε δεξιότητα έχει 3 επίπεδα:

 • Μαθητευόμενος
 • Πτυχιούχος
 • Επαγγελματίας

Για να αναπτύξετε τα επίπεδα, χρειάζεστε πόντους δεξιότητας που λαμβάνετε όταν περνάτε επίπεδο εμπειρίας.

Οι πόντοι χρειάζονται ώς εξής:

 • Για να γίνετε Μαθητευόμενος : 1 πόντος δεξιότητας
 • Για να γίνετε Πτυχιούχος: 2 πόντοι δεξιότητας
 • Για να γίνετε Επαγγελματίας: 3 πόντοι δεξιότητας

Δηλαδή για να γίνετε Επαγγελματίας σε κάτι, χρειάζεστε 123 = 6 πόντους.

Αν τους έχετε ξοδεψει όλους αλλά θέλετε να τους ταξινομήσετε διαφορετικά, έχετε την επιλογή να το κάνετε. Έτσι θα μπορέσετε να το αφαιρέσετε πόντους απο μια δεξιότητα και να τους προσθέσετε σε μία άλλη.

Επιστροφή στην Κορυφή