Ηγεσία

Αυξάνει το ηθικό του στρατού. Κατα τη διάρκεια της μάχης, μέρος του στρατού με το χαμηλότερο ηθικό θα εγκαταλείψει τη μάχη χωρίς να πάρει μέρος.

Επηρεάζει κάθε γύρο της μάχης.

O υπολογισμός γίνεται λαμβάνοντας υπ οψη και τους 2 παίκτες. Ο μικρότερος αριθμός αφαιρείται απ τον μεγαλύτερο, και το αποτέλεσμα διαιρείται με 5. Το αποτέλεσμα είναι το μέγιστο ποσοστό του στρατού που θα εγκαταλέιψει τη μάχη. Το πραγματικό ποσοστό που θα εγκαταλείψει τη μάχη, είναι μεταξύ 50% και 100% (τυχαία) του μέγιστου.

Παράδειγμα:

Ο παίχτης Α έχει 30% ηγεσία,

Ο παίχτης Β έχει 10% ηγεσία,

{ 30-10} /5= 20/5= 4%

Το 50% του 4% είναι 2%, το 100% του 4% είναι 4%

Σε κάθε γύρο της μάχης λοιπόν, το 2-4% ,του στρατιωτικού πληθυσμού, του παίχτη Β ,που επιβιώνει τρέπεται σε φυγή. Ο τύπος μονάδων είναι τυχαίος

  • Μαθητευόμενος: 10%
  • Πτυχιούχος: 20%
  • Επαγγελματίας: 30%

Επιστροφή στην Κορυφή