Βούλγαροι: Tangra Priest

Ο κάθε Tangra Priest προσθέτει 0.2% στην ικανότητα Θεραπευτής. Προστίθεται στο τέλος κάθε γύρου, ανάλογα με το πόσοι επιζήσαν στον προηγούμενο.

Παράδειγμα:

Στην αρχή του γύρου έχεις 50 Tangra Priest ζωντανούς, και σου δίνουν μπόνους στην δεξιότητα Θεραπευτής 50 * 0.2 = 10% Αν στο γύρο οι 20 πεθάνουν, τότε στον επόμενο, θα σου δώσουν 6% μπόνους, διότι 30 * 0.2 = 6%

Εκτός απ αυτό, επίσης αυξάνει το μάξιμουμ μπόνους που μπορείς να λάβεις πέρα απ το όριο, για τις Δεξιότητες.Το όριο γίνεται 20% (22%) , και φτάνεται με συνδυασμό μονάδων και Δεξιότητας, ή απο μονάδες μόνο.

Παράδειγμα:

Στην δεξιότητα Θεραπευτής είσαι στο επίπεδο Πτυχιούχος και σου δίνει 6% μπόνους. Αν επίσης έχεις τουλάχιστον 50 Tangra Priest ζωντανους, θα σου δώσουν εξτρα 10%, έτσι φτάνοντας στο μαξιμουμ 20%.Το ίδιο μπορείτε να πετύχετε και χωρίς πόντους στη Δεξιότητα Θεραπευτής. Απλά χρειάζεστε 100 ζωντανούς Tangra Priest για να φτάσετε στο όριο του 20% (100 * 0.2= 20%).

Σημειώστε οτι όσους ζωντανούς Tangra Priest και να έχετε, δε μπορείτε να ξεπεράσετε το όριο του 20% (22% με την αναβάθμιση)

Είδος Μονάδας:Ειδική

Απαιτουμενα Κτίρια

Διοικητήριο (1οεπίπεδο)

Χαρακτηριστικά

Διαθέσιμη στους Βούλγαρους μόνο

Η μονάδα λαμβάνει μπόνους απ τις δεξιότητες Αμυντικός και Πολεμιστής.

<

table markdown="1">Πόροι

Χρυσός: 400

Πληθυσμός: 10

Σίδηρος: 100

Χρόνος: 01:00:00

Ξύλο: 100

Επιστροφή στην Κορυφή