Ανάκτηση Στρατού

Έχετε τη δυνατότητα να ανακτήσετε ένα μέρος του στρατού που έχουν χαθεί ως υπερασπιστές σε μάχη που έγινε μέσα στις τελευταίες 48 ώρες. Αυτό είναι εφικτό μέσω του Κάστρου, όπου μπορείτε να ανακτήσετε τον τύπο των μονάδων που έχετε χάσει.

Σημειώστε ότι αυτή είναι η μόνη επιλογή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την πληρωμή με νομίσματα, πόρους, ή αστέρια (η τιμή των πόρων είναι διπλάσια του ποσού των πόρων που χρειάζεστε για την ανάκτηση των επιλεγμένων μονάδων).

Επιστροφή στην Κορυφή