Εμπορικές πορείες

Έχουν να κάνουν με προσφορές ανταλλαγής πόρων.

Παράδειγμα:

Ο παίκτης A έχει πολύ χρυσό, αλλά οχι ξύλο. Κάνει προσφορά ζητώντας 100 ξύλο με αντάλλαγμα 1000 χρυσό. (ως παράδειγμα οι ποσότητες, μπορεί να ζητηθεί μεγαλύτερη αναλογία πόρων ή μικρότερη). Ενας άλλος παικτης, ο Β έχει το αντίθετο πρόβλημα. Κοιτά τις προσφορές, βλέπει την προσφορά του Α, και αν τη δεχτεί, οι έμποροι μεταφέρουν τους πόρους στο κάστρο του Α ανάλογα με το φορτίο τους, και ταυτόχρονα, οι έμποροι του Α μεταφέρουν τους πόρους στο Κάστρο του Β.

Περιορισμοί:

  • Δε μπορεί να σταλθεί στρατός.
  • Δε μπορεί να γίνει ακύρωση πορείεας.
  • Η επιλογή για μη ξεφόρτωμα δεν είναι διαθέσιμη
  • Δε μπορεί να μπεί κίνητρο πορειας.
  • Ο παίκτης δε μπορεί να αποδεχτεί την προσφορά αν δεν έχει τους πόρους που ζητούνται, ή αν δεν έχει αρκετούς εμπόρους ελεύθερους.

Επιστροφή στην Κορυφή