Търговски походи

Търговски Походи

Търговските Походи се използват за офертите. Офертите представляват предложения за търгуване на ресурси.

Пример:

Играч А има много Злато, но няма Дърво. За това той пуска обява, в която иска 1000 Дърво и предлага 1000 Злато (цифрите са примерни; възможно е да поискате повече ресурс, от колкото предлагате). Друг играч, Играч Б е в противоположна ситуация, той иска Злато и няма Дърво. Играч Б преглежда офертите и намира офертата на Играч А. Когато офертата е приета от другия играч, бройка от неговите свободни търговци определен от товаримостта им транспортират договорените ресурси до замъка на този, който е пуснал обявата, а вече заетите търговци на предложилия офертата започват да транспортират до играча, който я приема и всичко това става по едно и също време.

Ограничения:

  • Армия не може да се изпраща на Търговски Поход.

  • Тези походи не могат да се връщат.

  • Няма опция "да не разтоварвате".

  • Тези походи не могат да се мотивират.

  • Играч не може да приеме оферта, ако няма необходимите ресурси за размяната, ако са достигнал лимита от походи или ако няма достатъчно търговци.

Нагоре