Подобрение Ветеран

Подобрение Ветеран

Вече имате възможността да направите вашата армия по силна от всякога, като направите подобренията на вашите единици. Подобрението Ветеран е достъпно само за единици, които са достигнали максималното ниво на подобрение. Тогава вие ще трябва да решите коя страна на вашите единици искате да подобрите - тяхната атака или тяхната защита.

Моля имайте предвид, че само едно от двете подобрения Ветеран може да бъде приложено на всеки вид единица, за това изберете внимателно, кой тип подобрение Ветеран да направите на всяка единица.

Можете да използвате опцията, като заплатите 200 Жълтици и да изчакате няколко часа или да заплатите с ресурси и да чакате повече време, за да се изпълни подобрението.

Нагоре