Протекция

Протекция

Протекцията е мод, който ви гарантира, че ще бъдете оставени на мира от своите врагове за известно време. Активацията на Протекцията ви дава възможност да възстановите вашите замък и армия след атаки от противници. Докато сте в Протекция други играчи не могат да изпращат към вас походи Атака и Подкрепа. Също така вие не можете да изпращате Атаки към активни играчи, но можете да го правите към неактивни. Когато сте активирали Протекция всички активни походи ще пристигнат до замъка ви (т.е. Протекцията няма да ви защити от активните към Вас походи, а само от бъдещи походи).

Първата активация за рунда на Протекцията е безплатна. Всяка следваща ще ви струва Жълтици както следва:

  • Първата е безплатна

  • Втора протекция: 200 жълтици

  • Трета протекция: 300 жълтици

  • Четвърта протекция : 400 жълтици

  • Пета протекция : 500 жълтици

Можете да активирате отново протекция след като е изминало толкова време колкото е била активна последната ви протекция, след като е изтекла;

Пример: Активирате протекция и тя трае 72 часа. След като са изминат 72 часа, през които протекцията е била активна, трябва да изчакате 72 часа преди да можете отново да активирате протекция.

Веднъж когато активирате Протекция, не можете да я спрете преди да е изтекла.

ВАЖНО:

По време на Протекция, Замъците, които са притежание на играча не носят точки за Клановата класация.

Нагоре