Завършване на подобрение

Завършване на подобрение

Когато подобрявате единиците ви ще можете да използвате опцията "Завършване на подобрение". Когато използвате тази опция ще можете да завършите процеса на подобрение мигновено. Цената е 3 жълтици на 10 минути от подобрението.

Можете да използвате тази опция, колкото пъти пожелаете.

Нагоре