Нови

Новите неща, които ще са включени в Новата версия на играта са:

  • Нови обекти по картата - Независими мини и пазари за Жълтици;
  • Рицари в Лагерите;
  • Много нови мисии;
  • Оборките са премахнати;
  • Промяна в механиките на сградата Лазарет;

Нагоре