Бойна формация

Бойна Формация

Бойната Формация представлява начина, по който са подредени вашите единици на бойното поле. Тя е изключително важна, защото формацията може да направи разликата между победа и загуба. За да направи една добра формация играчът трябва да вземе под внимание много фактори. Например трябва да се съобразите с обхвата на единиците, когато подреждате Формацията.

Формацията се използва за да извлечете максимума от силата на вашата Армия в Битка.

Всяка Армия има своя Формация, която може да бъде променена от играча. Формацията съдържа 4 линии с 8 полета на всяка линия. Възможно е формацията на Защитника да съдържа 5-та линия заради Стената. Стената винаги е на 1-ва линия. Единиците в Формацията са подредени според тяхния обхват и сила. Във всяко поле може да има различен брой от Единици от един и същ тип. Може да има полета и линии без единици в тях. Когато всички Единици от 1-ва линия са убити единиците зад тях се придвижват напред с една линия. Когато първа линия на Атакуващия е оставена празна умишлено, следващата линия, която има единици се смята за първа. Когато Замъка е превзет или изоставен, всички създадени и запаметени единици в този замък се изтриват.

За да създадете Бойна Формация отидете в менюто Армия и натиснете върху бутона "Бойна формация". Всеки играч може да има до 10 Бойни Формации, които да са запаметени. Формациите могат да се създават, запазват и изтриват. Една от формациите на играча се определя като Формация, която се ползва по подразбиране.

Можете да запаметите не само Формации, но и цели Армии. Това значи, че вие запазвате количество от всички типове Единици, както и тяхната формация.

Ако решите да използвате предишно запаметена Армия (Бойна Формация + количесто Единици) от менюто, където се избира да изпратите Армия, можете да запазите количеството единици, но да смените желаната Формация от следващия панел (този където се въвеждат координатите на целта и Мотивацията на похода).

Пример:

Ако сте запаметили Армия, която съдържа 100 Пиконосци и 100 Мечоносци и те са в определена бойна формация, вие можете да преработите количеството единици, без да използвате запазената Формация. Формацията може да се промени в следващия екран, който се появява.

Нагоре