Скаут

Скаут

Като развивате това умение вашите единици се научават как да пътуват по организирано. С всяко ниво на това умение вашите единици започват да се движат все по-бързо. Ако изучите умението до Майстор вашите неорганизирани войни ще започнат да се движат до 2,5 пъти по-бързо, като една перфектно подредена армия.

Скоростта на вашите единици е много важна, защото определя колко време ще е необходимо на армията ви за да достигне целта си по време на поход. Колкото по-бърза е армията ви, толкова по-добър шанс имате да изненадата противника ви с вашите действия.Това умение увеличава скоростта на всичките ви единици.

Ето как работи умението:

Скоростта на всичките ви единици се променя с определен процент.

Пример:

Базовия показател "скорост" на Мечоносеца е 15 минути/квадратче от картата. Ако сте развили умението Скаут до Майстор скоростта на единицата ще стане 6 минути/квадратче от картата.Същото се отнася за всяка една от вашите единици.

  • Чирак: 30%
  • Напреднал: 80%
  • Майстор: 150%

Нагоре