Подобрения на единиците

Подобрения на единиците

Подобренията покачват и повишават способностите на Единиците. Подобренията се правят в Ковачницата, плащат се с ресурси и отнема време за да станат готови. Нивото на Ковачницата определя максималното ниво на Подобрение, тоест най-високото ниво на Ковачницата ви позволява да Подобрите единиците ви до по-високо ниво.

Пример: В Ковачница ниво 5 можете да Подобрите единиците си до ниво 5 на съответното подобрение.

Когато желаете да подобрите Специалната си единица, ще трябва да развиете сградата Орден до 4-то ниво.

Ето таблица, в която можете да видите с колко се увеличава Атаката на Единиците с всяко ниво на Подобрението Атака.

Вид единицаНормално максимално ниво на подобрениесрешу Пехотасрещу Стрелцисрещу Кавалериясрещу обсадни машини
Обсадни машини10+15%+15%+15%+15%
Стрелци10+5%+5%+5%+5%
Кавалерия10+10%+10%+10%+10%
Пехота10+10%+10%+10%+10%
Благородници10+10%+10%+10%+10%
Специална единица10+5%+5%+5%+5%

Ето таблица, в която можете да видите с колко се увеличава Живота на Единиците с всяко ниво на Подобрението Защита.

Вид единицаНормално максимално ниво на подобрениеПовишаване на Живота
Обсадни машини10+5%
Стрелци10+10%
Кавалерия10+10%
Пехота10+10%
Благородници10+10%
Специална единица10+5%

Единиците от всеки вид могат да се подобряват с още едно ниво. Играчите могат да изберат дали те искат това подобрение да бъде за Атаката или Защитата, но не и за двете. Това подобрение се нарича Ветеран и има следните характеристики:

  • Подобрението Ветеран е достъпно само за единици, които са били подобрени до тяхното максимално ниво. (10 Атака и 10 Защита);
  • Тогава трябва да изберете кой аспект на вашата единица желаете да подобрите - нейната Атака или нейната Защита;
  • Подобрението Ветеран гарантира същия бонус както и нормалните подобрения на единиците в съответната област.

ВАЖНО: Моля имайте предвид, че само едно от двете подобрения Ветеран може да се направи на всеки вид единица, за това избирайте внимателно, кое ще направите и на коя единица.

  • Има два начина да платите за подобрението ветеран - с ресурси или с Жълтици. Важно е да имате предвид, че когато платите с Жълтици процеса на подобрене ще бъде завършен много по-бързо от колкото ако платите с Ресурси.

  • Когато Специалната единица е развита до подобрения 10 на Атака и Защита, можете да направите специално подобрение. То не дава бонус към Атаката или Защитата, но подобрява специалното умение на единицата.

Нагоре