Преглед на политиките

Преглед на Политиките

Политиките представят генерелното поведение на един клан към друг. В Хановете, точно както и в реалния живот, има два вида политики - Война и Мир. Два клана не могат да бъдат във Война и Мир едновременно.

Всяка Политика трае 1, 2, 4 или 8 седмици в зависимост от члена, който е обявил клановата политика. Когато е сложен ден за край на политиката, той не може да бъде променен докато не изтече времето.

Всеки Клан може да обяви неговата политика към всеки друг Клан.

В клановете има страница за пълна информация отностно клановите политики.

Нагоре