Седмични класации

Седмични Класации

Има 5 вида Седмични класации и те са базирани на различни действия на играчите.Класацията показва само топ 10 на играчите във всяка категория.Седмичните класации дават награди на играчите наредили се в топ 3. Играчите класирали се от 4 до 10 позиция ще получат само медал.

Място:НаградаАтакуващЗащитникГрабителСтроителРицар
1Жълтици5050505050
2Жълтици3030303030
3Жълтици1515151515
4Медал00000
5Медал00000
6Медал00000
7Медал00000
8Медал00000
9Медал00000
10Медал00000
  • Атакуващ – Определя се от количеството популация убита в битка в която сте Атакуващ.

  • Защитник – Определя се от количеството популация убита в битка в която сте Защитник.

  • Грабител – Определя се от количеството Ресурси, които сте откраднали по време на Атака.

  • Строител – Определя се от количеството Ресурси, които сте похарчили за строеж на Сгради.

  • Рицар - Определя се от количеството Престиж, получено всичките рицари на играча.

Има и друга класация за Най-оцветен Играч, където играчите се нареждат по броя спечелени медали. Получавате медал всяка седмица, когато сте в топ 3 на която и да е Седмична класация.

Нагоре