Замък

Замък

Замъкът е развит до ниво 1 по подразбиране и може да се развие до ниво 10;

Развитието на тази сграда ви дава следните бонуси:

Нивокланови точни за 1 часувеличени на продукцията на ресурсувеличение на скоростта за трениране на единциувеличение на придобиването на Престиж на Рицаря
100.0%1.0%1.0%
201.0%2.0%3.0%
301.5%3.0%5.0%
402.0%4.0%7.0%
502.5%5.0%9.0%
613.0%6.0%11.0%
733.5%7.0%13.0%
854.0%8.0%15.0%
975.0%9.0%17.0%
10106.0%10.0%20.0%

Необходимите сгради за развитието на всяко ниво на Замъка:

Ниво на ЗамъкаНеобходими сгради
1Няма необходими сгради
2Ковачница 4 ниво, Пазар 4 ниво, Стена 4 ниво
3Ковачница 8 ниво, Пазар 8 ниво, Стена 6 ниво
4Ковачница 12 ниво, Пазар 11 ниво, Стена 8 ниво
5Ковачница 15 ниво, Пазар 14 ниво, Стена 10 ниво
6Ковачница 16 ниво, Пазар 17 ниво, Стена 12 ниво
7Ковачница 17 ниво, Пазар 19 ниво, Стена 14 ниво
8Ковачница 18 ниво, Пазар 21 ниво, Стена 16 ниво
9Ковачница 19 ниво, Пазар 23 ниво, Стена 18 ниво
10Ковачница 20 ниво, Пазар 25 ниво, Стена 20 ниво

Друга функция на Замъка е способността да наемете Рицар ниво 10 в случай, че не сте достигнали максималния брой (4) Рицари, който е позволен за един акаунт.Като използвате слайдера можете да определите количеството на едновременни атаки и подкрепи, които можете да изпратите. Опциите ви са от 1 до 30;

  • Всяко ниво увеличава добива на Храна с 0.5%

Максимално позволения брой на Атаки + Подкрепи се увеличава също така и от предмети на рицаря и бонуси на нацията (+20% повече походи от колкото позволява Замъка на определено ниво за Византийците, Японци и Перси);

Брой на независими обекти от картата, които може да се притежават в зависимост от нивото на Замъка

Максималния брой на мини за ресурси и пазари за жълтици, които можете да притежавате е 5 на град. Нивото на сградата Замък ограничава максималния им брой от 1 до 5 за всеки 2 нива, които построите. Имайте предвид, че максималното количество,което можете имате под ваш контрол е сумата на обектите, които са позволени за всеки замък, който имате.

Ниво на Замък 1-2: 1 Обекта от картата

Ниво на Замък 3-4: 2 Обекта от картата

Ниво на Замък 5-6: 3 Обекта от картата

Ниво на Замък 7-8: 4 Обекта от картата

Ниво на Замък 9-10: 5 Обекта от картата

Възможност да наемете армия от Замъка, както следва:

Ниво на играча

Цена

Армия

1-6

двойно ресурси/ 25 жълтици/ 4 звезди

80% или до 400 Популация

7-12

двойно ресурси/ 50 жълтици/ 8 звезди

70%или до 1000 Популация

13-18

двойно ресурси/ 100 жълтици/ 17 звезди

60%или до 2000 Популация

19-36

двойно ресурси/ 200 жълтици/ 35 звезди

50%или до 4500 Популация

Броя на Армията се определя от Армията, която е загубена в битка като ЗАЩИТНИК на град в последните 48 часа (играча наема същия вид Единици, каквито е изгубил в битката). Когато тази опция е използвана, всички данни се изтриват. Когато Града е превзет всички данни изчезват.

Когато е поставено ниво на походите в Замъка е поставено, то важи за всички градове на играча.

Броя на Атаките и Подкрепите също важи за всички Замъци на играча.

Играчът не може да намали нивото на свой Замък, ако има повече активни походи от колкото желаното по-ниско ниво на Замъка позволява.

Нагоре