Трансфер

Трансфер

Походите Трансфер се използват за да трансферирате вашата армия от един замък в друг, към вашия Лагер или към независим обект на картата (имайте предвид, че не можете да изпращате поход Трансфер към Замък на друг играч). Този поход върви само в една посока и когато достигне целта си Армията остава там.

Похода се изпраща от секция "Армия" и не е достъпен за играчи, които нямат втори Замък, Лагер или обект от картата към който да го изпратят.

Забележка: Поход Трансфер не се връща автоматично, ако лоялността на замъка падне под 3000.

Забележка: Единиците в поход Трансфер не изчезват ако замъка, от който са изпратени е напуснат.

Ограничения:

  • Този тип поход може да се изпраща само между замъци на един играч (играчът трябва да притежава повече от един Замък), от Замък към Лагер на този играч (той трябва да притежава поне един Лагер) или от Замък към обект на картата (трябва да владее поне един такъв обект).

  • Походи Трансфер не могат да се пращат от Лагер.

  • Максималното количество Армия, която може да бъде трансферирана е равна на свободната популация в приемния Замък. Ако играч се опита да изпрати поход Трансфер, който съдържа повече популация от наличната свободна популация в приемния Замък (или Лагер) ще излезе съобщение за грешка, което ще казва, че похода не може да се изпрати (и защо не може). Това съобщение също показва, колко е максималната Популация, която може да се изпрати до определените координати.

  • Не може да се пренасят ресурси с поход Трансфер.

  • Походите Трансфер не могат да бъдат част от Поход с Множество цели.

Мотивация:

Походите Трансфер могат да се мотивират единствено за Скорост.

Нагоре