Transfer

TransferTransfer Marszu jest wykorzystywany do transportowania Armii lub Obozu z jednego z twoich Zamków na inny (zapamiętaj, że nie możesz wysłać Transfera Marszu na Zamek innego gracza). Co oznacza, że tego typu Marsz idzie tylko w jednym kierunku, a gdy cel zostanie osiągnięty, Armia tam zostaje.Marsz jest wysyłany z menu "Armia" i nie jest widoczny dla graczy, którzy nie mają więcej niż jednego Zamku lub Obozu, do którego mogliby wysłać Marsz.

Pamiętaj: Transfer Marszów nie powraca, jeśli Lojalność Zamku, do którego został wysłany spadła poniżej 3000.

Pamiętaj: Jednostki w Transferze Marszu nie znikają, jeśli Zamek, z którego był wysłany, został Opuszczony.

Ograniczenia:

  • Ten rodzaj Marszu może być przesłany tylko między Zamkami gracza (gracz musi posiadać więcej niże jeden Zamek) lub z Zamku do Obozu (gracz musi posiadać przynajmniej jeden Obóz).

  • Transfer Marszu nie może zostać wysłany z Obozu.

  • Maksymalna ilość Armii, która może być Transferowana jest równa ilości Wolnej Populacji w docelowym Zamku. Jeżeli gacz próbuje wysłać Transfer Marszu zawierający więcej Populacji niż wynosi ilość Wolnej Ludności na docelowym Zamku (lub Obozie), pojawi się komunikat błędu, który ostrzeże, że Marsz nie może zostać wysłany (i dlaczego). Ten komunikat pokaże również, jaką maksymalną ilość Populacji można wysłać na konkretne współrzędne.

  • Surowce nie mogą być przenoszone podczas Transferu Marszu.

  • Transfer Marszu nie może być częścią Wielokrotnego docelowego marszu.

Motywacja:

Transfer Marszu może być Motywowany tylko przez Szybkość.

Wróć na górę