Opuszczenie Klanu

Każdy członek Klanu może opuścić swój Klan kiedy tylko zechce. Kiedy Lider chce opuścić Klan, musi wyznaczyć swojego następcę, nim to zrobi.

Każdy członek Klanu z wyjątkiem Lidera Klanu może zostać wyrzucony z Klanu przez upoważnionych do tego członków. Ale jeśli na Lidera została nałożona kara przez Moderatora Gry na okres dłuższy niż 14 dni lub Lider Klanu jest nieaktywny przez więcej niż 14 dni (20 dni, jeśli ma włączony tryb Wakacje), następny Lider jest wybierany automatycznie według Doświadczenia. Członek Klanu z najwyższym Doświadczeniem staje się kolejnym Liderem Klanu.

Wróć na górę