Litwini: Warlord

Informacje

Każdy Warlord dodaje 0.5% do umiejętności Kawalerzysta. Bonus jest dodawany na początku każdej rundy i zależy od ilości Warlordów, którzy przeżyli poprzednią rundę.

Przykład:

Jeżeli na początku rundy 1. masz 20 Warlodów i oni przeżyją, dają ci bonus 20 * 0.5 = 10% do umiejętności Kawalerzysta. Jeżeli w tej rundzie bitwy 8 z nich zginie, w następnej rundzie dostaniesz tylko 6% bonus od nich, ponieważ 12 * 0.5 = 6%.

Oprócz przyznawania premii, Warlordowie również zwiększają maksimum nabytego bonusu, wykraczając poza limit wytyczony przez umiejętności. Limit wynosi 50% (55%) i może być osiągnięty również przez połączenie bonusu z Umiejętnością lub z samej umiejętności.

Przykład:

Jeżeli umiejętność Kawalerzysta masz rozwiniętą do poziomu Zaawansowanego, to przynosi ci 30% do umiejętności Kawalerzysta. Jeżeli masz również co najmniej 40 żywych Kawalerzystów, dodadzą ci dodatkowe 20%. W ten sposób bonus umiejętności osiąga maksymalne 50%. Inna opcja może być taka, że nie będziesz chciał wydać punktów umiejętności na umiejętność Kawalerzysta. W takim wypadku możesz osiągnąć maksimum z samych Umiejętności. Do tego potrzebujesz 100 żywych Warlordów, wówczas limit wyniesie 50% (100 * 0.5 = 50%). Po 3. ulepszeniu tej jednostki, limit na umiejętność Kawalerzysta dodatkowo zwiększy się do 55%. Ten odsetek będzie możliwy poprzez użycie jednego z 2 schematów wymienionych powyżej.

Zapamiętaj, że niezależnie od ilości Warlordów, którzy przeżyli, na początku rundy bonus za umiejętność nie może przekroczyć wymienionego limitu 50% (55% jeżeli 3. ulepszenie specjalnej jednostki zostanie rozwinięte).

Przykład:

Jeżeli na początku rundy masz 200 ocalałych Warlordów, uzyskany bonus nie będzie równy 200 * 0.5 = 100%. Bonus zostanie ograniczony do wspomnianej granicy 50% (55% jeżeli 3. ulepszenie specjalnej jednostki zostanie rozwinięte).

Rodzaj jednostki: Specjalna Jednostka

Wymagane budynki

Zamek (poziom 1.)

Charakterystyka: Dostępna tylko dla Litwinów.

Ta jednostka otrzymuje bonusy z umiejętności Obrońca i Kawalerzysta.

Surowce

Złoto: 250

Populacja: 10

Żelazo: 300

Czas: 01:00:00

Drewno: 150

Prędkość: 8

Żywność: 150

Udźwig: 70

Siła i zdrowie

Siła przeciw piechocie: 500

Siła przeciw kawalerii: 250

Siła przeciw strzelcom: 500

Siła przeciw budynkom: 10

Siła przeciw maszynom: 500

Życie: 600

Zasięg: 1

Specjalna Jednostka Nacji ma trzy poziomy Ulepszenia. Pierwszy to atak, drugi to obrona, a trzeci dotyczy Jednostek o specjalnych zdolnościach. Poniżej tabela pokazująca, ile kosztuje każdy poziom i jakiego bonusu dotyczy.

PoziomZłotoŻelazoDrewnoŻywnośćCzasBonus
12000030000150001500010:00:0050% do ataku
22500037500187501875015:00:0050% do życia
33000045000225002250020:00:00Kawalerzysta max. do 55%

Wróć na górę