Litevci – Pán války

Informace

Každý Pán války přidává 0,5% k dovednosti Jízda. Bonus se připočítá vždy na začátku kola podle toho, kolik Pánů války přežilo kolo předchozí.

Příklad:

Pokud máte na začátku 1. kola 20 žijících Pánů války přidají Vám k dovednosti Jízda bonus 20 x 0,5% = 10%.

Pokud 8 z nich v tomto kole zahyne, v dalším kole Vám přidají bonus jen 6%, protože 12 x 0,5% = 6%. Navíc také Páni války zvyšují maximální bonus, který lze získat (nad limit, který dovolují dovednosti).

Limit se zvýší na 50% (55%) a lze ho dosáhnout buď kombinací bonusu z dovednosti a jednotky nebo pouze prostřednictvím jednotky.

Příklad:

Pokud máte dovednost Jízda na úrovni Pokročilý, přidá se Vám k jízdě 30%. Máte-li zároveň alespoň 40 živých Pánů války, dají Vám dalších 20%. Dosáhnete tak maximálního bonusu 50%.

Nechcete-li utrácet dovedností body na dovednost Jízda, pak je tu další možnost. Maximálního bonusu můžete dosáhnout pouze prostřednictvím jednotek. Kdosažení 50% potřebujete alespoň 100 živých Pánů války (100 x 0,5% = 50%).Při vylepšení jednotky na 3. úroveň se limit dovednosti Jízda zvýší na 55%.

Této úspěšnosti lze dosáhnout podle příkladů, které jsou výše uvedeny.Mějte prosím na paměti, že bez ohledu na to, kolik Pánů války přežilo předchozí kolo boje, nelze překročit maximální hranici 50% (při 3. úrovni Pána války 55%);Příklad:Pokud máte na začátku kola 200 žijících Pánů války, nebude se tento bonus vypočítávat jako 200 x 0,5% = 100%. Bonus se bude rovnat maximální hranici 50% (při 3. úrovni Pána války 55%).

Typ jednotky: Speciální jednotka

Potřebné budovy

Řád (na 1. úrovni)

Charakteristika: Dostupné pouze Litevcům.

Pro jednotku platí bonusy Obránce a Jízdy.

Resources
Gold: 250Population: 10
Iron: 300Time: 01:00:00
Lumber: 150Speed: 8
Food: 150Carry weight: 70

Power and health
Power against infantry: 500
Power against cavalry: 250
Power against archers: 500
Power against buildings: 10
Power against siege artillery: 500
Health: 600
Range: 1

Národní jednotky mají 3 úrovně vylepšení, první vútoku, druhou vobraně a třetí ve speciální schopnosti. Tabulka ukazuje, kolik která úroveň stojí a jaký přidává bonus.

LevelGoldIronWoodFoodTimeBonus
12000030000150001500010:00:0050% to attack
22500037500187501875015:00:0050% to life
33000045000225002250020:00:00Cavalryman max to 55%

Zpět na začátek