Mongolové – Chengiz chán

Informace

Nejmocnější vládce Mongolů – Chengiz chán – začal svýcvikem speciálních Chánových strážců. Tito smrtící válečníci byli vybírání z nejsilnějších dětí a byli vychováváni k tomu, aby za každou cenu bránili své Chány. Tito rychlí a nemilosrdní válečníci jsou nejsilnější složkou Mongolské armády.

Každý Chengiz chán přidává 1% k dovednosti Skaut. Bonus se připočítá vždy před tím, než odešlete pochod. V závislosti na počtu Chengiz chánů se výrazně sníží potřebný čas k dosažení cíle. Nejen že tato jednotka přidává bonus k dovednosti Skaut, ale také zvýší o 180% maximální bonus, který lze z této dovednosti získat; Při dosažení speciální upgrade Chengiz chána se limit zvýší na 190%.

Příklad:

Limitu lze dosáhnout buď kombinací bonusu z dovednosti a jednotky nebo pouze prostřednictvím jednotky.Příklad:Máte dovednost Skaut na úrovni Pokročilý, který zvýší rychlost všech Vašich pochodů 80%. Pokud chcete dosáhnout maxima 180%, musí v takovém pochodu být ještě 100 Chengiz chánů. Dají Vám bonus ve výši 100% (100 x 1% = 100%). Nechcete-li utrácet dovedností body na dovednost Skaut, pak můžete dosáhnout maximální rychlosti tím, že budete mít 180 speciálních jednotek. Dají Vám bonus ve výši 180% (180 x 1% = 180%);Při vylepšení jednotky na speciální upgrade vzroste maximální rychlost na 190%. Této úspěšnosti lze dosáhnout podle příkladů, které jsou výše uvedeny;

Pamatujte: V některých případech se tento bonus vytrácí:

  • Pokud jste odeslali pochod, který má více cílů a po jejich dosažení jste pochod odvolali/zrušili, pak bude návrat do domácího Hradu trvat normální základní dobu, efekt speciální jednotky na něj nebude mít žádný vliv;
  • Pokud jste odeslali tábor, bude pochod k cíli trvat kratší dobu (při použití bonusu), ale cesta zpátky bude trvat normální základní dobu, efekt speciálních jednotek na něj nebude mít žádný vliv.

Typ jednotky: Speciální jednotka

Potřebné budovy

Řád (na 1. úrovni)

Charakteristika: Dostupné pouze Mongolům.

Pro jednotku platí bonusy Obránce a Válečník.

Resources

Gold: 100

Population: 5

Iron: 250

Speed: 10

Lumber: 100

Food: 300

<

table markdown="1">Power and health

Power against infantry: 300

Power against cavalry: 220

Power against archers: 250

Power against buildings: 10

Power against siege artillery: 320

Health: 500

Range: 1

Zpět na začátek