Rusové – Obléhací věž

Informace

Každá Obléhací věž přidává 0,5% k dovednosti Obležení. Bonus se připočítá vždy na začátku kola podle toho, kolik Obléhacích věží přežilo kolo předchozí.

Příklad:

Pokud máte na začátku 1. kola 10 žijících Obléhacích věží přidají Vám k dovednosti Obležení bonus 10 x 0,5% = 5%.

Pokud 4 z nich v tomto kole zahynou, v dalším kole Vám přidají bonus jen 3%, protože 6 x 0,5% = 3%. Navíc také Obléhací věže zvyšují maximální bonus, který lze získat (nad limit, který dovolují dovednosti).

Příklad:

Pokud máte dovednost Obležení na úrovni Pokročilý, přidá se Vám k obležení 20%. Máte-li zároveň alespoň 40 živých Obléhacích věží, dají Vám dalších 20%. Dosáhnete tak maximálního bonusu 40%.

Nechcete-li utrácet dovedností body na dovednost Obležení, pak je tu další možnost. Maximálního bonusu můžete dosáhnout pouze prostřednictvím jednotek. K dosažení 40% potřebujete alespoň 80 živých Obléhacích věží (8 x 0,5% = 40%).

Při vylepšení jednotky na 3. úroveň se limit dovednosti Obležení zvýší na 45%. Také si všimněte, že když tuto jednotku vylepšíte, vzroste maximální šance na zničení budovy na 60% (musí být ovšem přítomna alespoň 1 Obléhací věž).

Této úspěšnosti lze dosáhnout podle příkladů, které jsou výše uvedeny.Mějte prosím na paměti, že bez ohledu na to, kolik Obléhacích věží přežilo předchozí kolo boje, nelze překročit maximální hranici 40% (při 3. úrovni Obléhací věže 45%);Příklad:Pokud máte na začátku kola 100 žijících Obléhacích věží, nebude se tento bonus vypočítávat jako 100 x 0,5% = 50%. Bonus se bude rovnat maximální hranici 40% (při 3. úrovni Obléhací věže 45%).

Typ jednotky: Speciální jednotka

Potřebné budovy

Řád (na 1. úrovni)

Charakteristika: Dostupné pouze Rusům.

Pro jednotku platí bonusy Obránce a Obležení.

Resources

Gold: 100

Population:: 10

Iron: 300

Time: 01:00:00

Lumber: 700

Speed: 20

Food: 300

Carry weight: 200

Power and health

Power against infantry: 450

Power against cavalry: 350

Power against archers: 300

Power against buildings: 100

Power against siege artillery: 250

Health: 500

Range: 5

Zpět na začátek