Žebříček klanů

Žebříček kmenů je určený podle hradů všech členů ve kmeni. Za každou hodinu, ve které má člen kmene budovu vystavěnou na úroveň vyšší než 5, dostane kmen body. Množství bodů získaných za hodinu závisí na úrovni budovy.

Jakmile je člen kmene v módu dovolené či ochrany, nebo má hrady zakázány, nezískává za toto období body do žebříčku.

Žebříček kmenů můžete třídit dle jména kmene, počtu členů, zkušeností, koeficientu, denního koeficientu a bodů v žebříčku.

Důležité:

Hlavním ukazatelem formující žebříček kmenů jsou body získané z hradních budov. To znamená, že všechna ostatní kritéria platí, jestliže nejsou žádné body z hradních budov.

Body z hradů jsou přidávány každou hodinu.

Zpět na začátek