Mír

Mír je bilaterální (dvoustranná) politika, která je nabízena oprávněnými členy jednoho klanu klanu druhému a stává se platnou od okamžiku přijetí.

Když se dva klany dohodnou na míru, nemohou se členové těchto klanů vzájemně napadnout. Zatímco pro přijetí míru je nutný souhlas obou stran dohody, válku může vyhlásit kterákoliv strana dohody bez souhlasu protistrany. Mírová nabídka je aktivní po dobu 24 hodin nebo do její přijetí a trvání míru je nejméně 7 dní ale ne více než 56 dní.

Po přijetí mírové nabídky jsou klany, které se na míru dohodli v míru po dohodnutou dobu a hráči obou klanů nejsou schopni se vzájemně napadnout. Pokud není vybrána doba politiky, a překročí-li období míru 1 týden, je mírová dohoda platná dokud ji jeden z klanů nezruší. Zrušení míru neznamená vyhlášení války, ale umožňuje hráčům klanů, které byly v míru na sebe navzájem útočit.

Je-li nabídka míru bez odezvy 24 hodin, stává neplatnou. Pokud je žádost zamítnuta, odesílatel obdrží zprávu s oznámením, že jeho nabídka byla odmítnuta. Odesílatel může odvolat svou nabídku do 24 hodin od podání návrhu.Není nutné, aby každý z dvojice klanů, jež jsou ve válce nabízel tomu druhému mír.

Stačí jedna nabídka a přijetí této nabídky jeho protějškem.

Zpět na začátek