Finance

Váš hrdina se v mládí dobře učil čtení a psaní a má také základní znalosti v oblasti matematiky, ekonomie a financí. To mu teď umožňuje efektivně rozdělit rolníky na práci v dolech a na polích a získat tak více zdrojů. Tato dovednost zvyšuje rychlost získávání zdrojů a také rychlost a maximální náklad Vašich obchodníků.DŮLEŽITÉ: Tato dovednost nezvýší rychlost získávání zdrojů, pokud nejsou postaveny doly na získávání zdrojů (tzn., když je jejich úroveň 0). Pro získání bonusu rychlejšího příjmu zdrojů, je nezbytné doly vystavět alespoň na úroveň 1.

Jak tento bonus vlastně funguje:

K částce zdrojů, které z Vašich dolů získáváte, se přičte určité procento.

Například:

Farma na 10. úrovni hráči poskytuje 131 potravin za hodinu. Když ovládnete dovednost Finance na úroveň Pokročilý, vzroste tento příjem o 10% na 144 (131+10% = 144).

Totéž platí pro všechny ostatní surovinové doly a pro všechny jejich úrovně. - Učeň: 5%; rychlost každého obchodníka je 9 a nosnost 2000. - Pokročilý: 10%; rychlost každého obchodníka je 7 a nosnost 4000. - Mistr: 20%; rychlost každého obchodníka je 5 a nosnost 6000.

Zpět na začátek