Válka

Válka je jednostranná politika, která je deklarována oprávněnými členy klanu proti jinému klanu a nabývá platnosti v okamžiku vyhlášení.

Při vyhlášení války neexistuje možnost ji odmítnout, a platí pro zvolené období. Při bitvě hráčů klanů, které jsou ve válce, získává vítěz o 10% více zkušeností.

Neexistuje žádné omezení počtu válek, které může každý klan vyhlásit, ale pouze pro první 3 deklarované stavy války platí pravidlo desetiprocentního bonusu zkušeností pro vítěze.

Neexistují žádná omezení v počtu vyhlášených válek stejnému klanu ve stejnou dobu.

Zpět na začátek