Vojnová politika

Vojna je jednostranná politika, ktorú vyhlasuje oprávnený člen jedného klanu voči inému a začína platiť v momente jeho vyhlásenia.

Pri vyhlásení vojny nie je možnosť vyhlásenie odmietnuť a platí pre vybrané obdobie. Keď je vyhlásená vojna a hráči z dvoch klanov bojujú, víťaz získava o 10% viac skúseností.

Nie je obmedzené koľko vyhlásení vojny môže klan urobiť, ale len prvé tri vyhlásenia dávajú bonus po boji.

Nie sú žiadne obmedzenia v počte vyhlásených vojen voči tomu istému klanu v tom istom čase (súčasne).

Späť na vrchol