Mongolovia

Je dôležité,aby každý vládca mal zlato nielen pre jeho prestíž,ale aj pre rozvoj hradu a trínovanie armády. Mongolovia získavajú 10% viac zlata.To je dôležité najmä na úrovniach hry, v ktorých zlato je veľmi potrebné.

Každá armáda potrebuje mať jazdectvo. Mongolovia cvičia svoje jazdectvo ľahšie, pretože potrebujú 10% menej času ako iné národnosti.

Počas prenos zdrojov sú výborní, pretože ich obchodníkov môžu nosiť 20% viac zdrojov. Okrem toho môžu zlepšiť svoje jednotky 10% rýchlejšie (včítanie zlepšenia Veterána, ak je zaplatené zdrojmi).

Ďalej ešte môžu kradnúť 25% ukrytých zdrojov nepriateľa.

Počas bitky sú veľmi silní, pretože ich jednotky získavajú 20% bonus k úderu do steny.

Národ získa nasledujúce bonusy:

  • +10% príjmu Zlata

  • 10% rýchlejšie cvičenie Jazdectva (včítane Jazdectva Strelcov)

  • 20% zvyšený náklad obchodníkov

  • +10% rýchlejšie zlepšenie jednotiek (včítanie zlepšenia Veterána, ak je zaplatené zdrojmi)

  • krádež 25% z ukrytých zdrojov nepriateľa po úspešnej bitke

  • +20% silnejší úder do steny

Špeciálna jednotka: Chengiz Khan OchranaIch špeciálna jednotka dáva bonus k schopnosti Skaut.

Späť na vrchol