Analýza bojovej spávy

Urobíme analýzu veľkej bitky, vysvetlíme si postupy.

Navrchu správy môžete vidieť mená útočníka a obrancu, ich úrovne a ich súradnice. Ďalej môžete vidieť tabuľky s úrovňou schopností oboch hráčov.

Novinkou je to, že môžete vidieť informácie o schopnosti Vášho súpera (úroveň, percento).

O schopnosti Liečiteľ budeme hovoriť neskôr.

Potom nasleduje tabuľka s jednotkami, ktoré Zvýšiť morálku vašej armády o 45% dokáže len špeciálna jednotka Bubeník.Vodcovstvo je úplne povinná schopnosť v hre.

A nastal boj! Máte grafický vzor armádnych línii útočníka a obrancu, rozdelených stenou. Keď kliknete na jednotku myšou, získate informáciu o jej počte a štatistike. Pod obrázkom môžete vidieť bonusy špeciálnych jednotiek, ktoré by mohli byť použité. Bonusy špeciálnych jednotiek Bojovníkov so sekerami ,Germánskych rytierov, Janičiarov alebo Huskarlov,Obliehacej Veže,Lord Vojny a Kamangira sú aktivované pred začiatkom kruhu a bonus Kňaza Tangra - na konci kola. Potom získate podrobnú analýzu kola - kto a kde presne zaútočil. Po analýze získate tabuľku vyliečených jednotiek.

Každý hráč s úrovňou schopností Liečiteľ má možnosť vyliečiť niektorých zranených vojakov. Oživíte jednotky z rovnakého typu ako boli tie, ktoré ste stratili. To znamená, že ak ste v kole stratili kopijníkov, vyliečite len kopijníkov. Každý Kňaz Tangra zvyšuje šancu na liečenie.

Maximálny počet kôl je 12. Na konci správy môžete vidieť koľko jednotiek zostalo víťazovi, alebo v prípade rovnosti, obom stranám.

V prípade, že bitka prebehla za určitých podmienok a bitku prežili aj Šľachtici (môžete získať právo na súperov hrad - pre viac informácie kliknite na Cirkev) znížite lojalitu nepriateľského hradu. Aké sú hodnoty zníženia lojality môžete vidieť v informáciách o špeciálnej jednotke Šľachtic. Keď lojalita hradu je pod 0, hrad je prevzatý. Keď hrad obrancu má označenie Hlavné Mesto, nemôže byť prevzatý, aj keď je jeho lojalita nižšia ako 0. V prípade, že ste úspešne znížili lojalitu alebo prevzali hrad, zobrazí sa Vám to konci správy o boji.

Späť na vrchol