Špionáž

Špionáž je najistejší spôsob na zistenie, kto proti vám stojí. Rýchla jazda sú vycvičení špióni a je vždy pripravená zistiť čo možno najviac informácií o nepriateľovi. Preto do špionážnej misie môžete posielať iba Rýchlu jazdu. Aby nedošlo k prekvapeniu, odporúčame špionáž protivníka pred každým útokom.

Obmedzenia:

Špionážnu misiu nemôžete poslať, ak je medzi hráčmi rozdiel väčší ako 7 úrovní (počet úrovní môže v jednotlivých herných svetoch byť odlišný).

Motivácia:

Špionážne misie môžu byť motivované:

-z hľadiska rýchlosti

Špionáž:

Keď špióni dosiahnu ich cieľ, prebehne bitka, v ktorej môžu brániť opäť iba špióni. Nevytvára sa správa o bitke - namiesto toho strany dostanú špionážnu správu. V prípade, že obranca nemá Rýchlu jazdu, správu nedostane.

V bitke medzi špiónmi sa uplatňujú štatistiky každého účastníka bitky. Preto je veľmi dôležité vylepšovať Rýchlu jazdu. Táto bitka trvá iba 1 kolo. Toto sú jej možné výsledky:

  • Ak všetci útočiaci padnú, útočník nezíska žiadnu informáciu;

  • Ak prežije aspoň jeden jazdec, útočník zistí zdroje Obrancu;

  • Ak je počet živých útočiacich jednotiek vyšší ako počet živých brániacich jednotiek, útočník zistí množstvo všetkých surovín, úrovne budov a typy jednotiek v hrade Obrancu;

  • Ak je počet živých útočiacich jednotiek dvakrát počet živých brániacich jednotiek, útočník zistí množstvo surovín, úrovne budov a počet jednotiek v hrade a aj možné podporujúce jednotky;

  • Ak je počet živých útočiacich jednotiek trikrát počet živých brániacich jednotiek,útočník zistí množstvo surovín, úrovne budov, počet jednotiek v hrade, možné podporujúce jednotky, vylepšenia jednotiek obranca a jednotky vo veži.

Ak obranca nemá rýchlu jazdu, nedostane upozornenie o špionáži.

Ak obranca má rýchlu jazdu, ale je menej ako 50% útočníkových jednotiek, dostane upozornenie, že u neho prebehla špionáž, ale bez ďalších informácií.

Ak prebehla neúspešná špionáž,počet zabitých jednotiek je uvedený v správe. Dáta zo špionáže možno previesť priamo do bojového simulátoru.

Späť na vrchol