Шпионаж

Шпионаж

Шпионажът е най-лесния начин, за да разберете срещу какво се изправяте. Единицата Бързоход е трениран шпионин и е винаги посветен на това да разбере колкото се може повече за вашия враг, дори и това да му коства живота. Ето за това вие можете да изпращате само Бързоходи на походи Шпионаж. Препоръчително е да шпионирате вашия враг всеки път преди да го атакувате, за да не може той да ви изненада.

Ограничения:

  • Поход Шпионаж не може да бъде изпратен ако играчите имат 7 нива разлика помежду си (разликата в нивата може да е различна във всеки игрови свят).

Мотивации:

Поход Шпионаж може да се мотивира за:

  • Мотивация за Скорост;

Шпиониране:

Когато поход Шпионаж достигне целта си се провежда битка и само Бързоходи могат да защитят Замъка в нея. Няма да има генериран Военен доклад - вместо това и двете страни ще получат съобщение за шпионаж. Ако защитника няма Бързоходи няма да получи съобщение, че е шпиониран.В тази битка между Бързоходи, всеки участва със своите статистики. Ето защо е много важно да подобрявате вашите Бързоходи, за да могат те да са максимално ефективни. Тази битка се провежда само в един рунд.

Ето и възможните сценарии на тази битка:

  • Всички Бързоходи на атакуващия умират - атакуващия не получава никаква информация;

  • Ако има някакви живи Бързоходи, атакуващия ще може да види количествата ресурси на защитника;

  • Ако броя живи Бързоходи на атакуващия са повече от тези на защитника, атакуващия ще може да получи информация за ресурсите, нивата на сградите и видовете единици, които са в Замъка на защитника;

  • Ако броя живи Бързоходи на атакуващия са два пъти повече от тези на защитника, атакуващия ще може да получи информация за количеството на ресурсите, нивата на сградите и броя на единиците, които са в Замъка на защитника, както и дали има подкрепящи армии в този замък;

  • Ако броя живи Бързоходи на атакуващия са три пъти повече от тези на защитника, атакуващия ще може да получи информация за количеството на ресурсите, нивата на сградите и броя на единиците, които са в Замъка на защитника, дали има подкрепящи армии в този замък, подобренията на единиците на защитника и единиците в кулата на защитника.

Ако Защитника няма никакви Бързоходи в замъка си, той няма да получи никаква индикация, че е бил шпиониран.

Ако Защитника има Бързоходи, но те са по-малко от 50% от тези на Атакуващия, той получава информация само, че е бил шпиониран и нищо повече.

Ако се стигне до неуспешен шпионаж, количеството убити Бързоходи се изписва в Съобщенията. Има опция да се приложат данните от Шпионажа директно в Симулатора на Битки.

Нагоре