Преглед на походите

Преглед на походите

Походите представляват вашата връзка и взаимодействие с останалите играчи в Хановете. Изпращането на вашата армия на поход е най-добрия начин за вас да придобиете ресурси, да реализирате вашите военни операции или просто да установите икономическите си връзки между вас и останалите владетели, което ще спомогне за изграждането на стабилно кралство.

В света на Хановете има 10 вида походи, които се различават по своята цел:

 • Атака - Изпращате армия към противник с цел да откраднете ресурс, да унищожите армията или да превземете замъка му.

 • Патрул - Изпращате армия на пътешествие към замък или лагер с цел да я предпазите от атака.

 • Шпионаж - Изпращате армия към противников замък, Лагер или обект на картата с цел да се сдобиете с информация за ресурсите, нивата на сградите, популацията, подобренията и подкрепите (ако има) в този замък.

 • Подкрепа - Изпращате армия към замък, Лагер или обект на картата с цел да помогнете на играч, за да победите атакуващия.

 • Поход Заселване - С този поход можете да създадете град на свободни координати на картата.

 • Транспорт - Поход, който се извършва от търговците, вместо от единиците. Използва се за пренасяне на ресурси между играчи.

 • Трърговски поход - Поход, който се извършва от търговците, вместо от единиците. Използва се за да улесни разменните сделки за ресурси между играчи.

 • Лагер - Изпращате армия към празни координати с цел да установите Лагер там.

 • Поход с множество цели - Изпращате армия към повече от една цел без тя да се завръща в замъка след всяка мисия. Целта тук е да можете да спестите време.

 • Трансфер - Изпращате армия към някой от замъците ви, Лагер или обект на картата с цел да я използвате там.

 • Транспорт без разтоварване - Поход, който се извършва от търговците, който ще достигне своята цел и ще се върне обратно без да разтовари ресурс, без значение, че целта е замък притежаван от играча, който е изпратил похода или друг играч. Този поход може да е много полезен, като се има предвид, че ресурсите в този поход са на безопасно място и са недостижими за противника.

Избирайте вида на похода, неговата цел и неговата времева продължителност в зависимост от вашите стратегически планове. Развивайки умението Завоевател и изграждайки нивата на сградата Замък, ще имате възможност да изпращате повече Атаки и Подкрепи.

Всеки поход има следните параметри, които се определят от играчи при изпращането на похода:

 • Съдържание - това е комбинация от вида и броя на единиците, които ще изпратите;

 • Бойна Формация - това е реда, под който сте подредили единиците ви и под който ред те ще влезнат в битката;

 • Вид - това е целата и мисията на похода ви;

 • Цел - това са координатите, които трябва да достигнат вашите единици;

 • Темпо - този параметър определя дали армията ще пътува възможно най-бързо или дали тя ще се забави. Скоростта на армията се определя от скоростта на най-бавната единица в нея и тя ще е водеща в продължителноста на похода. Максималната скорост на темпото по подразбиране за всеки поход е наречена Светкавично бързо. Това темпо може да се намали (за да се увеличи продължителността) като се избере някое друго темпо от падащото меню или може да се увеличи (за да се съкрати продължителността), като се използва мотивация за скорост.

 • Продължителност - това е времето необходимо на армията ви, за да достигне своята цел и тогава да се завърне в замъка ви. Продължителността на похода зависи от темпото, което е зададено в началото на похода, от дистанцията и от мотивацията.

 • Товаримост - Това е тоталното количество ресурс, което вашата армия може да пренася. Товаримостта зависи от показателя тегло което може да пренесе всяка единица в армията ви.

Всеки поход има лимит на разстояние, който се измерва на 100% скорост. Този лимит зависи от Лоялността на замъка от който е изпратен. За всеки 1000 точки лоялност разстоянието е 1 час в една посока. Това значи, че ако замък има 10 000 лоялност, всеки поход изпратен от него може да ходи на 10 часа разстояние от него.

ВАЖНО:

Правилата описани по-горе са в сила с изключение само на Поход Заселване.

В списъка с активните походи можете да видите детайлите отнасящи се за параметрите на вашите походи описани горе.

Ще можете да видите на къде отиват походите, колко време остава до достигането на целта и можете да видите количеството ресурс което армията носи, съдържанието на армията в похода и името на бойната формация, с който е изпратен.

Когато изпращате поход в дясно от полето с координатите има падащо меню, в което са изброени всички ваши замъци с тяните координати и имена. Това е направено с цел удобство, когато изпращате войници, ресурси или подкрепа към някой ваш замък.

ВАЖНО:

Играчи, които ползват един IP адрес, не могат да изпращат походи помежду си.

Нагоре