Преразпределение на показателите на героя

Преразпределение на показателите на героя

Тази опция ви позволява да разпределите отново точките на показателите на вашия герой. Може да дойде период от играта, в който точките на показател на героя, които сте разпределили в началото на рунда вече не са Ви от полза и ще е по-добре да ги разпределите върху друг показател. Поради тази причина ще можете да "премахнете" точките от определен показател и да ги използвате при друг на цена от 10 Жълтици.

ПРИМЕР: Ако имате 6 точки на показателя "Подвижност", но вече не желаете да се възползвате от предимството, което ви предоставя този бонус, а искате да използвате точките при показателя "Сила", ще можете да го направите на цена от 60 Жълтици.

ВАЖНО:

Моля имайте предвид, че когато използвате тази опция всички точки на избрания показател ще бъдат премахнати. Например, ако имате 8 точки на показателя "Подвижност" и искате да ги използвате при друг показател, ще трябва да преразпределите всичките 8 точки. Можете да разпределите и половината от тях и останалите 4 точки да върнете на показателя "Подвижност".

Нагоре