Перси

Перси

Желязото е важен ресурс особено в ранните етапи на развитие на замъка ви. В по-горните етапи на играта този ресурс се използва по специално за тренирането на Стрелкови единици и Обсадни машини. Персите добиват 10% повече Желязо, което им дава предимство през игровия рунд.Стрелците са много важни когато атакувате замък. Тяхното трениране е скъп и дълъг процес. Персите нямат този проблем, защото те тренират стрелкови единици с 10% по-евтино от останалите нации.Персите също така са способни да правят Обсадни машини с 10% по-бързо от останалите нации.Те могат да изпращат 20% повече походи спрямо останалите нации.Стената може да е сериозна пречка, стояща пред вас по пътя към победата. За да се преборят с нея Персите могат да нанесат с 20% повече щета, когато атакуват Стена.

Нацията получава следните бонуси:

  • 10% увеличен добив на Желязо;
  • 10% по-евтино трниране на Стелкови единици;
  • 10% по-бързо строене на Обсадни машини;
  • 20% повече походи;
  • 20% повече щета срещу Стена;

Специална единици: Камангир

Специалната единица на Персите е Камангир. Той има много добри показатели и дава бонус към умението "Стрелец".

Нагоре