Трибучет

Информация

Трибучетът има много по-сложна конструкция от Катапулта, която ви позволява да изстрелвате големи камъни на далечна дистанция. Тази единица е по-скъпа от Катапулта, но е по-добре защитена и има по-голям шанс за понижаване на ниво от сграда. Както Катапулта, така и тази единица няма много добри атакуващи статистики. Тази единица е перфектен избор за всеки, който иска да понижи ниво на противникова сграда.

Всеки Трибучет има 0.05% шанс да понижи ниво на сграда на замъка, който атакува.

Вид единица: Обсадна машина

Необходими сгради

  • Работилница (12-то ниво)

  • Ковачница (14-то ниво)

Характеристики: Достъпна за всички нации

Ресурси

Злато: 500

Популация: 10

Желязо: 750

Скорост: 30

Дърво: 2000

Храна: 250

Сила и Живот

Сила срещу пехота: 200

Сила срещу кавалерия: 200

Сила срещу стрелци: 200

Сила срещу сгради: 150

Сила срещу обсадни машини: 200

Живот: 500

Обхват: 5

Нагоре