Върни умение

Върни умение

Точките за умение са тези точки, които получавате за вдигнато ниво в играта и ги използвате, за да вдигате нива на вашите Умения. Ако желаете да вдигнете определено ниво на умение, но нямате достатъчно точки в наличност, ще можете да използвате опцията, за да върнете точките от някое умение и да ги използвате в друго умение . Просто натиснете бутона със стрелката за да извадите точките от избраното умение и след това можете да ги добавите към умението, което желаете да развивате.

Цената на тази опция зависи от нивото на Умението от което искате да върнете точки:

  • 100 Жълтици, ако умението е на ниво "Чирак";
  • 200 Жълтици, ако умението е на ниво "Напреднал";
  • 300 Жълтици, ако умението е на ниво "Майстор".

Нагоре